Contact

PRODUCT
TECHNIQUE
More info

RHEUMATOLOGY

ANA
IFA, EIA, CHORUS, DOT
DNA
IFA, EIA, DOT, CHORUS
Histone
EIA, DOT
Nucleosome
EIA, DOT
ENA
EIA, CHORUS, DOT
Rf-AGM
EIA, CHORUS
CCP
EIA, CHORUS
MMP-3
EIA
Alpha-fodrin
EIA
HLA B27
PCR

VASCULITIS

ANCA
IFA
MPO
EIA, DOT
PR3
EIA, DOT
GBM
EIA, DOT
BPI
EIA, DOT
Elastase
EIA, DOT
Cathepsin
EIA, DOT
Lactoferrin
EIA, DOT
Lysosyme
EIA, DOT

GASTROENTEROLOGY

Endomysium
IFA
tTG
EIA, DOT, CHORUS
Gliadin/ peptide
EIA, DOT, CHORUS, CLIA
HLA DQ2/DQ8
PCR
ASCA
EIA, DOT, CHORUS
Calprotectin
CHORUS
Parietal Cell
IFA, EIA, DOT
Intrinsic factor
EIA, DOT, CHORUS

HEPATOLOGY

LC1
EIA, DOT
LKM1
EIA, DOT, CHORUS
SLA/LP
EIA, DOT
AMA
EIA, DOT, CHORUS
gp210
DOT
sp100
DOT

THROMBOSIS

Anti Cardiolipin
EIA, CHORUS
Anti β2-glycoprotein
EIA, CHORUS
Anti Phosphatidylserine
EIA
Anti Phospholipids
EIA
Prothrombin
EIA
Thrombin
EIA
Annexin V
EIA
Laminin
EIA
Sphingomyelin
EIA
HIT II
EIA
Protein C
EIA
Protein S
EIA

DIABETE

Insulin
EIA, CHORUS
GAD
EIA
IA2
EIA
Anti-ZnT8
EIA
ICA
IFA

THYROID

a-Tg
EIA, CHORUS
a-TPO
EIA, CHORUS
Tg
EIA, CHORUS

TISSUES

Rat Liver Kidney Stomach
IFA
Mouse Liver Kidney Stomach
IFA
Monkey Adrenal (AACA)
IFA
Monkey Bone marrow
IFA
Monkey Brain (Cerebum)
IFA
Monkey Cardiac Muscle (Heart)
IFA
Monkey Cerebellum
IFA
Monkey Colon
IFA
Monkey Ear
IFA
Monkey Hearth (ACA)
IFA
Monkey Hypophysis
IFA
Monkey Jejunum
IFA
Monkey Kidney (GBMA)
IFA
Monkey Lip
IFA
Monkey Liver
IFA
Monkey Lung
IFA
Monkey Ovary
IFA
Monkey Pancreas (AICA)
IFA
Monkey Parathyroid
IFA
Monkey Pituitary Gland
IFA
Monkey Retina
IFA
Monkey Sciatic Nerve
IFA
Monkey Sciatic Nerve/Longitudinal
IFA
Monkey Spinal cord
IFA
Monkey Stomach
IFA
Monkey Striated Muscle
IFA
Monkey Submaxilary (salavary gland)
IFA
Monkey testicle
IFA
Monkey Thyroid (ATA)
IFA
Monkey Urinay Bladder
IFA